UPOZORNĚNÍ! Ordinace psychiatrie MUDr. Ftáčnik je s platností od 1.3.2023 přesunuta na pracoviště Polikliniky IPP na adrese Legerova 389/56, 120 00, Praha 2.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.4.2023 bude dermatologická ambulance přestěhována do Centra dermatologie ve Štěpánské ulici, s výjimkou plasmy. Po příchodu se nejprve hlaste prosím na recepci.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.3.2023 ZMĚNA provozní doby recepce na pracovišti Legerova a Call centra! Po - Čt 7:00 - 16:30, Pá 7:00 - 16:00

Pacient má právo:

 1. Na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický personál dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou.
 2. Na veškeré informace o svém zdravotním stavu.
 3. Získat od svého lékaře potřebné informace pro informované rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu.
 4. Odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí.
 5. Na soukromí při ošetřování nebo léčbě.
 6. Na bezplatné preventivní vyšetření za účelem sledování nebo zlepšení zdravotního stavu.
 7. Na aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám.
 8. Podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče.
 9. Nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění.
 10. Na prostředek zdravotnické techniky hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního pojištění.
 11. Na vyžádání informací uchovávaných o své osobě v evidenci provozovatele.
 12. Na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě.