Přijímáme nové pacienty do všech ordinací praktických lékařů

Více

Prosíme pacienty přicházející na polikliniku v Legerově ulici, aby se hlásili na recepci v přízemí

Přijímáme nové pacienty do kardiologické ambulance

Více

Provoz ambulance ORL je momentálně přerušen

Pacient má právo

 1. Na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický personál dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou.
 2. Na veškeré informace o svém zdravotním stavu.
 3. Získat od svého lékaře potřebné informace pro informované rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu.
 4. Odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí.
 5. Na soukromí při ošetřování nebo léčbě.
 6. Na bezplatné preventivní vyšetření za účelem sledování nebo zlepšení zdravotního stavu.
 7. Na aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám.
 8. Podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče.
 9. Nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění.
 10. Na prostředek zdravotnické techniky hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního pojištění.
 11. Na vyžádání informací uchovávaných o své osobě v evidenci provozovatele.
 12. Na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě.
 
Využíváme cookies

Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

Nastavení