Přijímáme nové pacienty do všech ordinací praktických lékařů

Více

Z důvodu přerušení provozu diabetologické ambulance prosíme pacienty, aby si v případě potřeby zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace do 29. 9.

Více

Z důvodu přerušení provozu psychiatrické ambulance od 1. 11. prosíme pacienty, aby si včas zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace na telefonu 241 241 241

Více

Prosíme pacienty přicházející na polikliniku v Legerově ulici, aby se hlásili na recepci v přízemí

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven v České republice.

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 213 Revírní bratrská pokladna (smluvní vztah pouze gynekologie, psychiatrie, endokrinologie, fyzioterapie a diabetologie)
Prosíme pacienty pojištěné u komerčních pojišťoven (například Maxima nebo Uniqa), aby nám před zahájením péče dodali potvrzení o schválení péče od dané pojišťovny. V opačném případě bude nutné, aby si zdravotní péči hradil pacient sám, protože s komerčními pojišťovnami nemáme uzavřené smlouvy. Děkujeme za pochopení.