UPOZORNĚNÍ! Ordinace psychiatrie MUDr. Ftáčnik je s platností od 1.3.2023 přesunuta na pracoviště Polikliniky IPP na adrese Legerova 389/56, 120 00, Praha 2.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.4.2023 bude dermatologická ambulance přestěhována do Centra dermatologie ve Štěpánské ulici, s výjimkou plasmy. Po příchodu se nejprve hlaste prosím na recepci.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.3.2023 ZMĚNA provozní doby recepce na pracovišti Legerova a Call centra! Po - Čt 7:00 - 16:30, Pá 7:00 - 16:00

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven v České republice.

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 213 Revírní bratrská pokladna (smluvní vztah pouze gynekologie, psychiatrie, endokrinologie, fyzioterapie a diabetologie)
Prosíme pacienty pojištěné u komerčních pojišťoven (například Maxima nebo Uniqa), aby nám před zahájením péče dodali potvrzení o schválení péče od dané pojišťovny. V opačném případě bude nutné, aby si zdravotní péči hradil pacient sám, protože s komerčními pojišťovnami nemáme uzavřené smlouvy. Děkujeme za pochopení.