Přijímáme nové pacienty do všech ordinací praktických lékařů

Více

Z důvodu přerušení provozu diabetologické ambulance prosíme pacienty, aby si v případě potřeby zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace do 29. 9.

Více

Z důvodu přerušení provozu psychiatrické ambulance od 1. 11. prosíme pacienty, aby si včas zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace na telefonu 241 241 241

Více

Prosíme pacienty přicházející na polikliniku v Legerově ulici, aby se hlásili na recepci v přízemí

Odbornosti

Všechny ambulance Polikliniky IPP jsou vybaveny moderními přístroji. V rámci pracovišť nabízíme mezioborovou spolupráci, která v případě potřeby našich pacientů může navazovat na vyšší klinická pracoviště. Našim pacientům vždy poskytujeme prvotřídní péči a lidský přístup je pro nás samozřejmostí.

Denzitometrie

Naše ambulance je vybavena moderním přístrojem pro jednu z nejpřesnějších metod určení tělesného složení a hustoty kostí. Pacienty s nálezem osteoporózy léčíme v naší osteologické ordinaci.

Dermatologie

Věnujeme se diagnostice a léčbě širokého spektra kožních onemocnění, vyšetřujeme pigmentové defekty a odstraňujeme drobné kožní útvary za použití nejmodernějších metod.

Diabetologie

Poskytujeme komplexní léčbu všech typů diabetu – diabetes 1. a 2. typu, specifické typy diabetu, gestační diabetes, metabolický syndrom, prediabetické stavy.

EEG

Metoda EEG se používá především při diagnostice epilepsie, kolapsových stavů s poruchami vědomí, poruch spánku a paměti. Vyšetření probíhá ambulantně a nevyžaduje žádné zvláštní přípravy.

EMG

Pomocí elektromyografie jsme schopni určit poškození svalové tkáně nebo nervu a zhodnotit tak funkční stav pohybového aparátu.

Endokrinologie

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí (štítné žlázy, příštítných tělísek, hypofýzy a nadledvin).

Fyzioterapie

V rámci fyzioterapie poskytujeme diagnostiku a terapii širokého spektra poruch pohybového systému. Do péče přijímáme dospělé a dětské pacienty i bez doporučení lékaře.

Gynekologie

V naší moderně vybavené gynekologické ordinaci poskytujeme komplexní ambulantní péči v oblasti prevence i léčby, samozřejmostí je pro nás individuální a citlivý přístup s dostatkem času na vyšetření.

Chirurgie

Poskytujeme ošetření pro akutní i chronická chirurgická onemocnění pro děti i dospělé. Operační zákroky v lokální anestezii provádíme přímo v prostorách polikliniky.

Infuzní stacionář

Aplikujeme vasodilatační, analgetické či vitaminové infuze podle předpisu či doporučení ošetřujícího lékaře.

Interna

Provádíme komplexní vyšetření se stanovením podrobného vyšetřovacího plánu s možností návaznosti na špičková klinická pracoviště.

Kardiologie

Poskytujeme komplexní péči v oboru kardiologie. Spolupracujeme se špičkovými kardiocentry. Nabízíme preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika.

Neurologie

Používáme moderní vyšetřovací metody, jako je elektroencefalografie (EEG) a elektromyografie (EMG). Poskytujeme komplexní diagnostiku i terapii v oblasti onemocnění nervové soustavy.

Oční

Pouze včasnou diagnostikou a účinnou léčbou můžeme zamezit nenávratnému poškození nebo ztrátě zraku. Objednejte se na vyšetření včas.

ORL

Naše ambulance je vybavena moderními přístroji pro komplexní ORL vyšetření. Věnujeme se diagnostice a léčbě širokého spektra ušních, nosních a krčních onemocnění.

Ortopedie

Věnujeme se komplexní diagnostice a léčbě nemocí a úrazů pohybového aparátu.

Osteologie

Osteoporóza postihuje všechny kosti těla a má dlouhou dobu bezpříznakový průběh. Většina pacientů o své chorobě neví, a tudíž nemá adekvátní léčbu.

Poradna pro onemocnění prsu

V naší poradně nabízíme klinické vyšetření pro zánětlivá i nádorová onemocnění prsu. Poskytujeme léčbu zánětlivých onemocnění prsu, operaci nezhoubných nádorů v lokální anestezii i edukaci samovyšetření. Zajistíme případnou následnou léčbu karcinomu prsu.

Pracovnělékařské služby

Pro naše klienty vykonáváme veškeré pracovnělékařské prohlídky. Mimo to provádíme také dohledy na pracovišti, školení první pomoci, dny zdraví atd.

Praktický lékař

Preventivní prohlídky u praktického lékaře zahrnují komplexní vyšetření za účelem posouzení celkového zdravotního stavu a zhodnocení možných rizik. Díky prevenci dokáže lékař odhalit případný problém včas.

Psychiatrie

Duševní poruchy se projevují duševní nepohodou, úzkostí, panickými atakami, změnou nebo kolísáním nálady a chování, poruchami spánku, narušenými vztahy, případně také tělesnými projevy.

Rehabilitační lékař

Náš tým je tvořen rehabilitačními lékaři a vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty, kteří poskytují vysoce kvalifikovanou péči v souladu s nejmodernějšími léčebnými postupy.