Přijímáme nové pacienty do všech ordinací praktických lékařů

Více

Z důvodu přerušení provozu diabetologické ambulance prosíme pacienty, aby si v případě potřeby zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace do 29. 9.

Více

Z důvodu přerušení provozu psychiatrické ambulance od 1. 11. prosíme pacienty, aby si včas zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace na telefonu 241 241 241

Více

Prosíme pacienty přicházející na polikliniku v Legerově ulici, aby se hlásili na recepci v přízemí

Efektivní cvičení koordinačních poruch kojenců

Efektivní cvičení koordinačních poruch kojenců

Používáme metodu reflexní lokomoce prof. Vojty a metodu Roswithy Brunkow.

Vojtova metoda se provádí převážně s dětmi nedonošenými, hojně je využívána také u větších dětí s různými skoliotickými zakřiveními páteře nebo s neurologickými diagnózami. Vojtova metoda spočívá v tom, že v přesně definovaných polohách se pomocí stlačení spoušťových bodů aktivují svalové řetězce, které dítě spontánně nedokáže zapojit, což mu brání například nadzvednout hlavu s napřímenou krční páteří nebo provést nákrok dolní končetinou. Následkem toho bývá u dítěte zhoršený psychomotorický vývoj, proto je třeba pracovat na zlepšení.

Metoda Roswithy Brunkow vychází z vývojové kineziologie. Využívá pozic jednotlivých stupňů motorického vývoje dítěte. Mezi indikce patří funkční poruchy pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy nebo neurologická onemocnění. Terapie je založena na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Jedná se o vzpěrné cvičení, které zlepšuje funkce oslabených svalových skupin bez nežádoucího zatížení kloubů.

Terapii indikuje pediatr, neurolog nebo ortoped. Nejčastěji řešíme následující potíže:

  • predilekce – trvalé stáčení hlavy k jedné straně, „kojeneckou skoliózu“
  • poruchy svalového napětí, pupeční kýla, převaha napětí zádových svalů
  • porucha zkříženého vzoru – dítě se při lezení odráží jen pravým nebo jen levým kolenem
  • předčasná lateralizace – dítě uchopuje předměty vždy stejnou rukou a současně druhou vždy používá k opoře, otáčí se vždy přes stejný bok
  • opožděný vývoj – vázne souhra ruka – ústa nebo ruka – ruka, dítě se neotáčí ani neleze, ačkoli na to má věk
  • nekvalitní provedení běžných pohybů – otočení, napřímení nebo přemísťování se děje neobvyklým způsobem


Ideální je začít s terapií během prvních 3 měsíců života. Reflexní cvičení může zlepšit také vývoj řeči či rozpoznávání předmětů hmatem.

Fyzioterapie předepsaná lékařem je hrazena ze zdravotního pojištění. Na konzultaci i fyzioterapii je možné se objednat i bez doporučení lékařem v režimu samoplátce (cena služby se řídí aktuálním ceníkem).

Centrum pohybové rehabilitace – Myslíkova 259/10, 120 00 Praha 2

Rezervujte si termín na telefonu 241 241 241 nebo prostřednictvím e-mailu myslikova@poliklinikaipp.cz

 

Další služby

Klub Plus

Klub Plus

Klub Plus poskytuje maximální komfort při plánování zdravotní péče a celou řadu dalších benefitů. Součástí členství je efektivní plánování multioborové péče v rámci celé naší polikliniky.

Detail
Vitamínová terapie

Vitamínová terapie

Vitamínová terapie je moderní a vysoce efektivní způsob posílení imunitního systému organizmu. Vitamín C významně přispívá k léčbě celé řady onemocnění těla a působí také preventivně. Pomáhá i při vyčerpání, ...

Detail