Přijímáme nové pacienty do všech ordinací praktických lékařů

Více

Z důvodu přerušení provozu diabetologické ambulance prosíme pacienty, aby si v případě potřeby zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace do 29. 9.

Více

Z důvodu přerušení provozu psychiatrické ambulance od 1. 11. prosíme pacienty, aby si včas zažádali o medikaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace na telefonu 241 241 241

Více

Prosíme pacienty přicházející na polikliniku v Legerově ulici, aby se hlásili na recepci v přízemí

Postcovidový terapeutický program

Postcovidový terapeutický program

V souvislosti s onemocněním COVID-19 (infekcí virem SARS-CoV-2) se u mnoha lidí, kteří prodělali infekci tímto virem, setkáváme s tzv. postcovidovým syndromem (známý také jako chronický COVID, post-covid nebo long covid). Jedná se o soubor rozličných zdravotních problémů postihujících celé tělo.

Mezi nejčastější příznaky postcovidového syndromu patří kašel, dušnost, zvýšená únava, slabost, bolest hlavy, bolest zad a hrudníku, nespavost, porucha soustředění, úzkost, deprese a další.

Doba pro zotavení po nemoci COVID-19 je u každého jiná. O long covid syndromu mluvíme ve chvíli, kdy se různé zdravotní obtíže vyskytují po dobu delší než 4 týdny. Pokud příznaky přetrvávají i po 12 a více týdnech, mluvíme o postcovidovém syndromu.

Cílená terapie pomáhá k plné rekonvalescenci a k postupnému návratu do původní kondice.

Postcovidový terapeutický program je vždy individuálně sestaven tak, aby byl zaměřen na konkrétní obtíže pacienta, a to na základě vstupního vyšetření lékařem.


Postcovidový terapeutický program zahrnuje:

  • vyšetření rehabilitačním lékařem
  • vyšetření fyzioterapeutem a stanovení krátkodobého rehabilitačního programu (50 minut)
  • individuální terapie (4 × 30 minut)
  • skupinová terapie (4 × 50 minut)
  • reflexní masáž hrudníku (4 × 30 minut)

Termíny jednotlivých terapií jsou objednávány na základě časových možností pacienta.

Cena postcovidového terapeutického programu se řídí aktuálním ceníkem.

Další služby

Klub Plus

Klub Plus

Klub Plus poskytuje maximální komfort při plánování zdravotní péče a celou řadu dalších benefitů. Součástí členství je efektivní plánování multioborové péče v rámci celé naší polikliniky.

Detail
Vitamínová terapie

Vitamínová terapie

Vitamínová terapie je moderní a vysoce efektivní způsob posílení imunitního systému organizmu. Vitamín C významně přispívá k léčbě celé řady onemocnění těla a působí také preventivně. Pomáhá i při vyčerpání, ...

Detail