UPOZORNĚNÍ! Ordinace psychiatrie MUDr. Ftáčnik je s platností od 1.3.2023 přesunuta na pracoviště Polikliniky IPP na adrese Legerova 389/56, 120 00, Praha 2.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.4.2023 bude dermatologická ambulance přestěhována do Centra dermatologie ve Štěpánské ulici, s výjimkou plasmy. Po příchodu se nejprve hlaste prosím na recepci.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.3.2023 ZMĚNA provozní doby recepce na pracovišti Legerova a Call centra! Po - Čt 7:00 - 16:30, Pá 7:00 - 16:00

Preventivní program v kardiologii

Preventivní program v kardiologii

Kardiologie se zabývá diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. Zaměřuje se na diagnostiku vrozených a získaných srdeční vad, poruch srdečního rytmu, ischemické choroby srdeční, arteriální hypertenze a srdečního selhání. Cílem programů kardiologické prevence je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod a předcházet tak následné invaliditě.

V rámci naší kardiologické ambulance vám nabízíme preventivní program v kardiologii zaměřený na včasnou diagnostiku srdečních vad a nastavení optimální pohybové aktivity.

Kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku působení mnoha rizikových faktorů a jsou stále na prvním místě mezi příčinami úmrtí.  

Spolupracujeme s největšími kardiocentry v České republice: IKEM, kardiocentrum II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, Nemocnice Na Homolce

Preventivní program v kardiologii zahrnuje

  • kompletní kardiologické vyšetření včetně EKG – podrobné kardiologické vyšetření lékařem v oboru kardiologie a sportovní medicíny
  • 24hodinová monitorace EKG – tzv. EKG Holter (kontinuální záznam EKG, umožňuje mimo jiné diagnostikovat poruchy srdečního rytmu)
  • 24hodinová monitorace krevního tlaku – pravidelné měření krevního tlaku během denních aktivit slouží k přesnější diagnostice hypertenze
  • echokardiografie – vyšetření srdce pomocí ultrazvuku, slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a chlopní
  • zátěžová ergometrie – posouzení celkové zdatnosti srdce při zátěži, posouzení maximální tepové frekvence a reakce krevního tlaku a EKG při zátěži
  • analýza pohybové aktivity – podrobné zhodnocení pomocí dotazníku a pohovoru, rozbor preferencí a cílů, návrh základního programu pohybových aktivit

Výsledkem preventivního programu v kardiologii je

  • komplexní kardiologická diagnostika
  • návrh individuálního zdravotního a tréninkového programu včetně ovlivnění a eliminace rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
  • analýza rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
  • specifická péče v nejlepších kardiocentrech (pokud je indikována)


Cena preventivního programu se řídí aktuálním ceníkem.

 

 

Další služby

Klub Plus

Klub Plus

Klub Plus poskytuje maximální komfort při plánování zdravotní péče a celou řadu dalších benefitů. Součástí členství je efektivní plánování multioborové péče v rámci celé naší polikliniky.

Detail
Vitamínová terapie

Vitamínová terapie

Vitamínová terapie je moderní a vysoce efektivní způsob posílení imunitního systému organizmu. Vitamín C významně přispívá k léčbě celé řady onemocnění těla a působí také preventivně. Pomáhá i při vyčerpání, ...

Detail