Prosíme pacienty přicházející na polikliniku v Legerově ulici, aby se hlásili na recepci v přízemí

Přijímáme nové pacienty do kardiologické ambulance

Více

Provoz ambulance ORL je momentálně přerušen

Kardiologie Legerova

Poskytujeme komplexní péči v oboru kardiologie, spolupracujeme se špičkovými kardiocentry a nabízíme preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika

Sdělení a objednání

Přijímáme nové pacienty do kardiologické ambulance.

Kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce a cév) jsou stále nejčastějšími příčinami úmrtí ve vyspělých zemích. V naší ambulanci pečujeme o pacienty s těmito onemocněními, zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci, přičemž spolupracujeme se špičkovými kardiocentry (nejčastěji s Nemocnicí Na Homolce).

Způsob objednání

Pro objednání využijte on-line objednání níže, nebo nás kontaktujte.

Ordinační doba

Ordinační hodiny pro:
Týden 20. - 26.5.24
Zobrazit:
Pondělí (20.05.)
09:00 - 17:30
MUDr. Šimon Macháček
Úterý (21.05.)
09:00 - 17:30
MUDr. Šimon Macháček
Středa (22.05.)
09:00 - 17:30
MUDr. Šimon Macháček
Čtvrtek (Dnes)
Tento den neordinujeme
Pátek (24.05.)
09:00 - 15:00
MUDr. Šimon Macháček

Lékaři a specialisté

MUDr. Šimon Macháček

MUDr. Šimon Macháček

info@poliklinikaipp.cz Ordinační hodiny

Kontakt

Doplňující informace k ordinaci

Ordinace se nachází v 1. patře budovy polikliniky.

Kardiologie Legerova

Jak k nám

 • Metro C I.P. Pavlova
 • tramvajová zastávka I.P. Pavlova
 • zóna placeného stání

Aktuality

Astma

Astma

Podle odhadů přibývá v Česku každý rok asi 13 tisíc pacientů s diagnózou astmatu. Chronické projevy lehčího astmatu, jako je kašel, mnoho lidí přijímá za své a dokud se neobjeví silnější projevy nemoci, ...

Detail
Máme nový web!!

Máme nový web!!

Rádi bychom Vám představili náš nový oficiální web, díky kterému nyní naleznete vše mnohem přehledněji, než tomu bylo doposud.

Detail

Foto ordinace

Služby a výkony

Jelikož velkou část kardiovaskulárních onemocnění řadíme mezi civilizační choroby (infarkt myokardu, angina pectoris, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda a komplikace aterosklerózy), klademe důraz na prevenci. Kromě pacientů, kteří již nějaké srdeční onemocnění mají nebo měli, poskytujeme dospělým klientům, kteří dosud nepociťují žádné subjektivní potíže, preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika. V rámci těchto konzultací je standardně prováděno 12svodové elektrokardiografické vyšetření (EKG) a transthorakální echokardiografické vyšetření (ECHO).

V naší ambulanci taktéž provádíme kontroly kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů.


Naši pacienti jsou:

 • pacienti s vysokým krevním tlakem, případně s nízkým krevním tlakem vedoucím k občasnému omdlévání
 • pacienti s ischemickou chorobou srdeční, anginou pectoris, po infarktu myokardu
 • pacienti po katetrizačních zákrocích či kardiochirurgických výkonech
 • pacienti s chlopenními vadami nebo po operacích pro chlopenní vadu
 • pacienti s chronickým srdečním selháním a pacienti s kardiomyopatiemi
 • pacienti s poruchami srdečního rytmu
 • pacienti s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem
 • pacienti s onemocněním krčních tepen
 • někteří (zejména mladší) pacienti po cévní mozkové příhodě nebo pacienti s neurologickými příznaky, u nichž je podezření na srdeční příčinu
 • pacienti s vysokou mírou kardiovaskulárního rizika (pacienti s vysokou hladinou sérového cholesterolu)
 • gravidní pacientky se srdečním onemocněním či jeho rizikem

Vyšetřovací metody používané v naší ambulanci: 


Echokardiografie

Ultrazvukové vyšetření srdce, zkráceně též ECHO. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci. Slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a srdečních chlopní, případně jejich poškození. Provádíme ho i v rámci preventivních konzultací u pacientů, kteří nepociťují žádné subjektivní potíže. V odůvodněných případech provádíme tzv. kontrastní echo neboli echokardiografický bubble test k posouzení přítomnosti nitrosrdečního zkratu, tedy zkratového toku krve mezi pravostrannými a levostrannými srdečními oddíly.

Ultrazvuk (sono) krčních tepen

Nebolestivé vyšetření, kdy je pomocí ultrazvuku získán dvojrozměrný obraz krčních tepen a údaje o rychlosti a kvalitě proudění krve v nich. Díky tomu je možné posoudit zejména rozsah aterosklerózy těchto tepen, diagnostikovat jejich eventuální zúžení, kvantifikovat je a eventuálně indikovat intervenci na těchto tepnách. Vyšetření je možné použít jako součást komplexního zhodnocení celkového kardiovaskulárního rizika vyšetřované osoby.

EKG

Vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti.

Ergometrie – zátěžové EKG

Principem vyšetření EKG při zátěži je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku. Vyšetření slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, tolerance zátěže a reakce krevního tlaku při námaze. Zátěžové EKG dokáže v indikovaných případech odhalit ischemickou chorobu srdeční. Opakovaným vyšetřením můžeme ověřit účinnost léčby po prodělaných revaskularizačních zákrocích (katetrizace, bypass). Vyšetření doporučujeme i starším sportovcům nebo sportovcům s vyšším kardiovaskulárním rizikem a dále lidem, kteří se rozhodli náhle přejít ze sedavého způsobu života k intenzivnímu sportování.

Tlakový Holter

ABPM (ambulant-blood pressure monitoring) je 24hodinová monitorace krevního tlaku, která slouží k celodennímu záznamu krevního tlaku. Toto vyšetření umožňuje pravidelné domácí měření krevního tlaku během běžných aktivit pacienta a slouží k přesnější diagnostice hypertenze a nastavení optimální léčby.

EKG Holter

Holterovo monitorování EKG je 24hodinová monitorace EKG. Jde o neinvazivní vyšetření, které umožňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Díky Holter-monitoraci můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu. Přístroj zaznamenává EKG přímo při případných obtížích nemocného, je možná diagnostika tzv. němé ischemie.

 

Naše ambulance je vybavena programery kardiostimulátorů firem Medtronic, Biotronik a Abott (Cardion, St. Jude Medical). Tyto přístroje slouží k programování srdečních kardiostimulátorů a defibrilátorů. S jejich pomocí načteme všechna důležitá data z paměti srdečních implantátů a individuálně upravujeme jejich nastavení každému pacientovi tak, aby mu co nejlépe a co nejdéle sloužily. Pro pacienta jde o komfortní proceduru, kdy je vleže na lehátku přiložen programer na tělo v místě, kde se implantát nachází. Následně jsou načtena data a popřípadě je upraveno nastavení.

Služby a administrativní úkony, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jsou zpoplatněny a jejich cena se řídí aktuálním ceníkem.


Placené služby na žádost pacienta

Klub<sup>+</sup>

Klub+

Klub+ poskytuje maximální komfort při plánování zdravotní péče a celou řadu dalších benefitů. Součástí členství je efektivní plánování multioborové péče v rámci celé naší polikliniky.

Detail
Vitamínová terapie

Vitamínová terapie

Vitamínová terapie je moderní a vysoce efektivní způsob posílení imunitního systému organizmu. Vitamín C významně přispívá k léčbě celé řady onemocnění těla a působí také preventivně. Pomáhá i při vyčerpání, ...

Detail

Klub+

Našim pacientům nabízíme členství v programu Klub+, který poskytuje maximální komfort při plánování zdravotní péče a celou řadu dalších benefitů

Více informací

Benefity a výhody

 • přístup do on-line objednacího systému
 • žádosti o recept jednoduše on-line
 • multioborová péče v rámci celé naší polikliniky
 • efektivní plánování mezioborových vyšetření v jednom dni
 • komunikace prostřednictvím e-mailu (včetně zasílání výsledků vyšetření)
 • organizačně-administrativní poplatek Centra pohybové rehabilitace v ceně
 
Využíváme cookies

Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

Nastavení Souhlasím