UPOZORNĚNÍ! Ordinace psychiatrie MUDr. Ftáčnik je s platností od 1.3.2023 přesunuta na pracoviště Polikliniky IPP na adrese Legerova 389/56, 120 00, Praha 2.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.4.2023 bude dermatologická ambulance přestěhována do Centra dermatologie ve Štěpánské ulici, s výjimkou plasmy. Po příchodu se nejprve hlaste prosím na recepci.

Více

UPOZORNĚNÍ! Od 1.3.2023 ZMĚNA provozní doby recepce na pracovišti Legerova a Call centra! Po - Čt 7:00 - 16:30, Pá 7:00 - 16:00

Kardiologie Legerova

Poskytujeme komplexní péči v oboru kardiologie. Spolupracujeme se špičkovými kardiocentry. Nabízíme preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika.

Sdělení a objednání

Kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce a cév) jsou stále nejčastějšími příčinami úmrtí ve vyspělých zemích. V naší ambulanci pečujeme o pacienty s těmito onemocněními, zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci, přičemž spolupracujeme se špičkovými kardiocentry (nejčastěji s Nemocnicí Na Homolce).

Způsob objednání

Pro objednání nás kontaktujte.

Ordinační doba

Ordinační hodiny pro:
Týden 27.3. - 2.4.23
Zobrazit:
Pondělí (27.03.)
Úterý (28.03.)
Středa (29.03.)
08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
MUDr. Jan Pavlovič
Čtvrtek (30.03.)
08:00 - 12:00, 12:30 - 14:00, 16:00 - 17:30
MUDr. Jan Pavlovič
Pátek (Dnes)
08:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
MUDr. Jan Pavlovič

Lékaři a specialisté

MUDr. Jan Pavlovič

MUDr. Jan Pavlovič

info@poliklinikaipp.cz Ordinační hodiny

Kontakt

Doplňující informace k ordinaci

Ordinace se nachází v 1. patře budovy polikliniky.

Kardiologie Legerova

Jak k nám

 • Metro C I.P. Pavlova
 • tramvajová zastávka I.P. Pavlova
 • nejsou vyhrazena parkovací místa

Aktuality

Máme nový web!!

Máme nový web!!

Rádi bychom Vám představili náš nový oficiální web, díky kterému nyní naleznete vše mnohem přehledněji, než tomu bylo doposud.

Detail
Platnost vystaveného receptu

Platnost vystaveného receptu

Upozorňujeme, že platnost vystaveného receptu je 14 dnů. Za opakované vystavení neuplatněného receptu je účtován administrativní poplatek.

Detail

Foto ordinace

Služby a výkony

Jelikož velkou část kardiovaskulárních onemocnění řadíme mezi civilizační choroby (infarkt myokardu, angina pectoris, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda a komplikace aterosklerózy), klademe důraz na prevenci. Kromě pacientů, kteří již nějaké srdeční onemocnění mají nebo měli, poskytujeme dospělým klientům, kteří dosud nepociťují žádné subjektivní potíže, preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika. V rámci těchto konzultací je standardně prováděno 12svodové elektrokardiografické vyšetření (EKG) a transthorakální echokardiografické vyšetření (ECHO).

V naší ambulanci taktéž provádíme kontroly kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů.


Naši pacienti jsou:

 • pacienti s vysokým krevním tlakem, případně s nízkým krevním tlakem vedoucím k občasnému omdlévání
 • pacienti s ischemickou chorobou srdeční, anginou pectoris, po infarktu myokardu
 • pacienti po katetrizačních zákrocích či kardiochirurgických výkonech
 • pacienti s chlopenními vadami nebo po operacích pro chlopenní vadu
 • pacienti s chronickým srdečním selháním a pacienti s kardiomyopatiemi
 • pacienti s poruchami srdečního rytmu
 • pacienti s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem
 • pacienti s onemocněním krčních tepen
 • někteří (zejména mladší) pacienti po cévní mozkové příhodě nebo pacienti s neurologickými příznaky, u nichž je podezření na srdeční příčinu
 • pacienti s vysokou mírou kardiovaskulárního rizika (pacienti s vysokou hladinou sérového cholesterolu)
 • gravidní pacientky se srdečním onemocněním či jeho rizikem

Vyšetřovací metody používané v naší ambulanci: 


Echokardiografie

Ultrazvukové vyšetření srdce, zkráceně též ECHO. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci. Slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a srdečních chlopní, případně jejich poškození. Provádíme ho i v rámci preventivních konzultací u pacientů, kteří nepociťují žádné subjektivní potíže. V odůvodněných případech provádíme tzv. kontrastní echo neboli echokardiografický bubble test k posouzení přítomnosti nitrosrdečního zkratu, tedy zkratového toku krve mezi pravostrannými a levostrannými srdečními oddíly.

Ultrazvuk (sono) krčních tepen

Nebolestivé vyšetření, kdy je pomocí ultrazvuku získán dvojrozměrný obraz krčních tepen a údaje o rychlosti a kvalitě proudění krve v nich. Díky tomu je možné posoudit zejména rozsah aterosklerózy těchto tepen, diagnostikovat jejich eventuální zúžení, kvantifikovat je a eventuálně indikovat intervenci na těchto tepnách. Vyšetření je možné použít jako součást komplexního zhodnocení celkového kardiovaskulárního rizika vyšetřované osoby.

EKG

Vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti.

Ergometrie – zátěžové EKG

Principem vyšetření EKG při zátěži je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku. Vyšetření slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, tolerance zátěže a reakce krevního tlaku při námaze. Zátěžové EKG dokáže v indikovaných případech odhalit ischemickou chorobu srdeční. Opakovaným vyšetřením můžeme ověřit účinnost léčby po prodělaných revaskularizačních zákrocích (katetrizace, bypass). Vyšetření doporučujeme i starším sportovcům nebo sportovcům s vyšším kardiovaskulárním rizikem a dále lidem, kteří se rozhodli náhle přejít ze sedavého způsobu života k intenzivnímu sportování.

Tlakový Holter

ABPM (ambulant-blood pressure monitoring) je 24hodinová monitorace krevního tlaku, která slouží k celodennímu záznamu krevního tlaku. Toto vyšetření umožňuje pravidelné domácí měření krevního tlaku během běžných aktivit pacienta a slouží k přesnější diagnostice hypertenze a nastavení optimální léčby.

EKG Holter

Holterovo monitorování EKG je 24hodinová monitorace EKG. Jde o neinvazivní vyšetření, které umožňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Díky Holter-monitoraci můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu. Přístroj zaznamenává EKG přímo při případných obtížích nemocného, je možná diagnostika tzv. němé ischemie.

 

Naše ambulance je vybavena programery kardiostimulátorů firem Medtronic, Biotronik a Abott (Cardion, St. Jude Medical). Tyto přístroje slouží k programování srdečních kardiostimulátorů a defibrilátorů. S jejich pomocí načteme všechna důležitá data z paměti srdečních implantátů a individuálně upravujeme jejich nastavení každému pacientovi tak, aby mu co nejlépe a co nejdéle sloužily. Pro pacienta jde o komfortní proceduru, kdy je vleže na lehátku přiložen programer na tělo v místě, kde se implantát nachází. Následně jsou načtena data a popřípadě je upraveno nastavení.

Služby a administrativní úkony, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jsou zpoplatněny a jejich cena se řídí aktuálním ceníkem.


Placené služby na žádost pacienta

Klub Plus

Klub Plus

Klub Plus poskytuje maximální komfort při plánování zdravotní péče a celou řadu dalších benefitů. Součástí členství je efektivní plánování multioborové péče v rámci celé naší polikliniky.

Detail
Vitamínová terapie

Vitamínová terapie

Vitamínová terapie je moderní a vysoce efektivní způsob posílení imunitního systému organizmu. Vitamín C významně přispívá k léčbě celé řady onemocnění těla a působí také preventivně. Pomáhá i při vyčerpání, ...

Detail
Omlazení pleti vlastní krevní plasmou

Omlazení pleti vlastní krevní plasmou

Revoluční metoda omlazení pleti vlastní krevní plazmou dokáže navrátit pleti mladší vzhled, zbavit únavy a další negativních projevů spojených s jejím stárnutím.

Detail

Praktický lékař, kterého si zamilujete

Využijte prémiových služeb u Skutečného lékaře. Nabízíme vám nadstandardní programy Skutečná péče Basic a Skutečná péče Prémium, které vám poskytnou celou řadu výhod a slev na placené úkony.

Výhody prémiové péče

Benefity a výhody

 • Multioborová péče v rámci jedné polikliniky
 • Objednání na přesně stanovený termín
 • Odborná konzultace s lékařem (telefonicky / emailem)
 • Ambulantní vyšetření
 • 1x ročně ZDARMA Předoperační vyšteření na zákroky nehrazené ze ZP
 • Nadstandardní pracoviště v centru Prahy
 • Pravidelné notifikace všech preventivních a doporučených vyšetření
 • 1x ročně nárok na komplexní vyšetření internistou
 • Celková organizace a plánování zdravotní péče
 • Sleva na ošetření a úkony nehrazené ze zdravotního pojištění.
 • Pracovnělékařské služby 1x ročně ZDARMA.
 • Sleva na očkování.